top of page
English
REFERENCE SPHEROID

174

polski
English
polski
ELIPSOIDA ODNIESIENIA
elipsoida obrotowa, zwana również elipsoidą geodezyjną, stanowiąca określoną i przyjętą do stosowania globalną lub lokalną aproksymację geoidy (patrz: geoida).

bottom of page