top of page
English
REFERENCE SURFACE

627

polski
English
polski
POWIERZCHNIA ODNIESIENIA
powierzchnia, do której odnoszone są dane przestrzenne, na którą redukowane są pomiary i na której wykonywane są obliczenia.

bottom of page