© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

628

dla zmiennej losowej trójwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej ze zmiennych w zależności od wartości, które przyjmują pozostałe dwie zmienne.