9821. W języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – semantyczne połączenie pomiędzy elementami modelu.
Przykładami związków są agregacje (patrz: agregacja), kompozycje (patrz: kompozycja) (agregacje całkowite), powiązania (patrz: powiązanie) i uogólnienia (patrz: uogólnienie).

2. W modelu encji-relacji (patrz: MODEL ENCJI-RELACJI) – powiązanie pomiędzy encjami (patrz: encja)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com