140

system odniesienia przestrzennego stosowany w polskim drogownictwie, którego podstawą jest zbiór charakterystycznych punktów sieci drogowej, np. przecięć osi dróg.

Punkty te mają znane współrzędne i wyznaczają odcinki, do których odnoszone są obiekty drogi lub zdarzenia zachodzące na drodze przez podawanie odległości od punktu początkowego danego odcinka.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com