741

zdolność sprzętu i oprogramowania do obsługi wzrastającej liczby użytkowników.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com