320

interoperacyjność (patrz: interoperacyjność) polegająca na przekazywaniu między systemami komputerowymi takich danych, których interpretacja w każdym systemie jest łatwa i jednoznaczna, dostarczając tych samych informacji i umożliwiając integrowanie danych. Wiąże się ona ze stosowaniem ontologii (patrz: ontologia) jako systemów odniesienia semantycznego, spełniających podobną rolę, co systemy odniesienia przestrzennego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com