724

w teledetekcji, czujnik do zdalnego wykrywania i przetwarzania bodźców, np. promieniowania docierającego od badanych obiektów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com