© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

423

łamana składająca się z odcinków linii prostych, które nie przecinają się i są zawarte w jednej płaszczyźnie.