© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

500

obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który nie zawiera innych obiektów przestrzennych.