English
SOIL-BASED LAND CLASSIFICATION

238

polski
English
polski
GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
podział gruntów na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, która jest ustalana na podstawie cech genetycznych gleb.