top of page
English
SPATIAL ATTRIBUTE

45

polski
English
polski
ATRYBUT PRZESTRZENNY
według norm ISO 19100, atrybut obiektu opisujący przestrzenną reprezentację obiektu z pomocą współrzędnych, funkcji matematycznych i/lub topologicznych relacji sąsiedztwa.

bottom of page