266

1) harmonizacja danych przestrzennych (patrz: harmonizacja danych przestrzennych) w powiązaniu z harmonizacją zarządzania tymi bazami; 2) doprowadzenie do interoperacyjności (patrz: interoperacyjność) w zakresie baz danych przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com