684

w INSPIRE, reguły, które określają typy zmian obiektu przestrzennego, powodując utworzenie nowej wersji obiektu przestrzennego lub jego usunięcie/dezaktualizację.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com