341

zakres spektralny, w którym system teledetekcyjny rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com