526

jedna z miar rozrzutu (patrz: rozrzut) w rozkładzie zmiennej losowej, którą może być wynik pomiaru; odchylenie standardowe jest dodatnim pierwiastkiem z wariancji (patrz: wariancja) w populacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com