762

sposób modelowania informacji geograficznej, a zwłaszcza sieci, w którym segmentacja elementu sieci jest zależna od zbioru atrybutów zdefiniowanego dla tego elementu.

Oznacza to np., że odcinek drogi musi być dzielony na mniejsze segmenty w wyniku zmian wartości każdego z atrybutów. Patrz: dynamiczna segmentacja.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com