© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

670

punkt określony pozycją (patrz: pozycja) i zazwyczaj oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym (patrz: znak geodezyjny).