764

urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) i paralaks (podłużnej (patrz: paralaksa podłużna) i poprzecznej (patrz: paralaksa poprzeczna)) na podstawie obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com