© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

807

w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, szereg zdjęć fotogrametrycznych wzdłuż osi nalotu charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne).