top of page
English
SYSTEMS ANALYSIS

31

polski
English
polski
ANALIZA SYSTEMOWA
analiza systemu informacyjnego istniejącego lub projektowanego mająca na celu określenie wymagań dotyczących danych i informacji oraz procesów ich przetwarzania, przy uwzględnieniu relacji między nimi oraz powiązań z innymi systemami.

bottom of page