814

metoda pomiarów terenowych z zastosowaniem tachimetrów, obecnie elektronicznych (patrz: tachimetr elektroniczny).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com