English
TOPOLOGICAL BOUNDARY

258

polski
English
polski
GRANICA TOPOLOGICZNA
synonim brzegu topologicznego (patrz: brzeg topologiczny) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.