English
TOPOLOGICAL OBJECT

502

polski
English
polski
OBIEKT TOPOLOGICZNY
według normy ISO 19107, obiekt przestrzenny reprezentujący cechy przestrzenne, które nie podlegają zmianie przy transformacjach ciągłych.