808

według norm ISO 19100, monitorowanie oraz dokumentowanie pozycji pojazdu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com