English
UNIVERSE OF DISCOURSE

665

polski
English
polski
PRZESTRZEŃ ROZWAŻAŃ
według normy ISO 19101, przedstawienie rzeczywistego lub hipotetycznego świata, które zawiera wszystko to, co stanowi przedmiot zainteresowania.