846

Towarzystwo Zarządzania Danymi Miejskimi, które stanowi organizację o zasięgu europejskim, jej główną formą działania są doroczne konferencje UDMS.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com