122

w języku UML – diagram opisujący funkcjonowanie systemu z punktu widzenia użytkownika tego systemu.
Zawiera on elementy w postaci aktorów i przypadków użycia (jako klas), a także związki pomiędzy aktorami (patrz: aktor) i przypadkami użycia systemu lub obiektu.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com