585

w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy zachowania się systemu przy współdziałaniu z człowiekiem.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia), diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com