601

ploter (patrz: ploter), który generuje rysunek przez kolejne kreślenie jego linii.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com