349

kąt mierzony w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez stanowisko instrumentu geodezyjnego.

Kątami pionowymi są:
a) kąt pochylenia, jaki linia celowania tworzy z płaszczyzną poziomą,
b) kąt zenitalny, jaki linia celowania tworzy z linią pionową oraz
c) różnica kątów pochylenia lub kątów zenitalnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com