348

system służący do ewidencjonowania i bilansowania zasobów wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych, rejestrowania podstawowych danych dotyczących wód oraz charakterystyk urządzeń wodnych pod względem technicznym.

W Polsce z katastrem gospodarki wodnej związane są księgi wodne, które służą do wpisu:
a) pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie z wód oraz
b) spółek wodnych i ich związków.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com