877

standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com