top of page
English
ABSTRACT

1

polski
English
polski
ABSTRAKCYJNY

stanowiący rezultat abstrahowania, czyli tworzenia ogólnych idei, pomijając pewne składniki, cechy lub relacje danego przedmiotu zainteresowania, przy jednoczesnym wyodrębnieniu innych, uznanych za istotne.

bottom of page