top of page
English
ANALYSIS

26

polski
English
polski
ANALIZA
metoda badawcza, w której przedmiot badań jest rozpatrywany w jego podziale na części składowe.

bottom of page