top of page
English
ATMOSPHERIC WINDOW

535

polski
English
polski
OKNO ATMOSFERYCZNE
zakres spektralny promieniowania elektromagnetycznego (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne) przepuszczanego przez atmosferę ziemską.

bottom of page