top of page
English
AUTHORISATION

48

polski
English
polski
AUTORYZACJA
proces, w którym sprawdzane jest czy dany podmiot (o ustalonej tożsamości w wyniku uwierzytelniania (patrz: uwierzytelnianie)) ma prawo dostępu do zasobów, o które prosi.
Proces uwierzytelniania sprawdza kim jest użytkownik, a proces autoryzacji – czy ma on prawo do określonego działania.

bottom of page