top of page
English
CELL

373

polski
English
polski
KOMÓRKA
dwuwymiarowy element rastra (patrz: raster), np. kwadrat.

Komórki nie należy identyfikować z pikselem.

bottom of page