top of page
English
DESCRIPTIVE ATTRIBUTE

44

polski
English
polski
ATRYBUT OPISOWY
w odniesieniu do obiektu przestrzennego, atrybut, którego wartości stanowią dane opisowe (patrz: dane opisowe).

bottom of page