top of page
English
END NODE

899

polski
English
polski
WĘZEŁ KOŃCOWY
w normach grupy ISO 19100 – węzeł (patrz: węzeł) należący do granicy topologicznej (patrz: granica topologiczna) (do brzegu) krawędzi (patrz: krawędź) i odpowiadający punktowi końcowemu (patrz: punkt końcowy) krzywej należącej do realizacji geometrycznej (patrz: realizacja geometryczna) dotyczącej kompleksu topologicznego (patrz: kompleks topologiczny), którego składnikiem jest ta krawędź.

Porównaj: węzeł początkowy (patrz: węzeł początkowy) i punkt końcowy (patrz: punkt końcowy)

bottom of page