top of page
English
GEODETIC AND CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION CENTRES

567

polski
English
polski
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
istniejąca w Polsce sieć ośrodków zajmujących się gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (patrz: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem tego zasobu użytkownikom.

bottom of page