top of page
English
GEODETIC AZIMUTH

51

polski
English
polski
AZYMUT GEOGRAFICZNY GEODEZYJNY
kąt między dwiema płaszczyznami przecinającymi się wzdłuż normalnej do elipsoidy odniesienia w punkcie obserwacji, z których jedna, stanowiąca płaszczyznę południka geodezyjnego, przechodzi przez biegun północny tej elipsoidy, a druga wyznaczona jest przez punkt celu.

W definicji tej występuje normalna do elipsoidy odniesienia, która tworzy z linią pionu w danym punkcie niewielki kąt zwany odchyleniem pionu.

bottom of page