top of page
English
GEODETIC NETWORK

732

polski
English
polski
SIEĆ GEODEZYJNA
wyodrębniony zbiór punktów osnowy geodezyjnej (patrz: osnowa geodezyjna), których pozycje (patrz: pozycja) zostały określone w wybranym systemie odniesień przestrzennych według jednolitych metod i standardów projektowania, pomiaru oraz numerycznego opracowania sieci.

bottom of page