top of page
English
GERRYMANDERING

932

polski
English
polski
WYBORCZA GEOGRAFIA
rozmyślne ustalanie granic okręgów wyborczych w sposób dający preferencję określonej partii lub określonemu kandydatowi i przyczyniający się do uzyskania sukcesu wyborczego.

bottom of page