top of page
English
HETEROGENEOUS

269

polski
English
polski
HETEROGENICZNY
różnorodny, zawierający różne elementy.

Antonim: homogeniczny – jednorodny.

bottom of page