top of page
English
HOMOLOGOUS SPATIAL OBJECTS

275

polski
English
polski
HOMOLOGICZNE OBIEKTY PRZESTRZENNE
w INSPIRE, zbiór obiektów przestrzennych (wyróżnień), które odpowiadają temu samemu obiektowi świata rzeczywistego, ale są opisane różnymi informacjami stosownie do różnych poziomów szczegółowości lub punktów widzenia.

bottom of page