top of page
English
IMPLEMENTATION (1)

291

polski
English
polski
IMPLEMENTACJA
faza opracowania systemu informatycznego, w której wyniku sprzęt, oprogramowanie i procedury systemu zaczynają łącznie funkcjonować.

bottom of page