top of page
English
INFRASTRUCTURE FOR SPATIAL INFORMATION IN THE EUROPEAN COMMUNITY (INSPIRE)

309

polski
English
polski
INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ (INSPIRE)
według dyrektywy INSPIRE, metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z niniejszą dyrektywą.

bottom of page