top of page
English
ISOTROPIC

327

polski
English
polski
IZOTROPOWY
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności niezależne od kierunku.

bottom of page