top of page
English
MODEL

453

polski
English
polski
MODEL
według normy ISO 19109, abstrakcja pewnych aspektów przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page